رئیس دفتر رئیس جمهور به منظور بازدید از موکب های مرزی چذابه وارد این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در سفر به خوزستان از موکب های مسیر چذابه و پارکینگ ۱۲۰ هکتاری منطقه دیدن کرد.

وی در ابتدای سفر با حضور در چذابه از عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۱هزار هکتار از بیابان های استان دیدن کرد.

واعظی همچنین با حضور در مسیر مرز چذابه از موکب های مستقر در این مسیر و روند ارائه خدمات به زائران دید کرد.