عضو فراکسیون ولایی مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی خود با مجلس مشورت نکرده است، گفت: البته دولت حرف زیاد می زند.

عبدالله سامری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی موج اظهار داشت: آقای رییس جمهور و در مجموع بدنه دولت هیچ مشورتی برای معرفی چهار وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت با مجلس انجام نداد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه مسوول دفتر رییس جمهوری می گوید با صاحبنظران مشورت کرده است؟ گفت: دولت خیلی حرف می زند. به ویژه شخص رییس جمهور و دفتر ایشان مبنی اینکه ما با مجلس هماهنگی هستیم و با نمایندگان مشورت می کنیم. اما چنین چیزی وجود ندارد.

نماینده مردم خرمشهر در خانه ملت تصریح کرد: به عنوان نمونه در معرفی وزرای پیشنهادی با مجلس مشورت نشد و تنها نمایندگانی که چند دوره در مجلس حضور دارند، به دلیل سابقه کاری برخی از وزرای پیشنهادی را می شناسند.

لازم به توضیح است، امروز شنبه رییس جمهور برای معرفی دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و امور اجتماعی به خانه ملت می رود.

نمایندگان پس از استماع برنامه های وزرای پیشنهادی برای برگزاری جلسه رای اعتماد اقدام خواهند کرد.