عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: رییس جمهور برای معرفی وزرا با فراکسیون امید مشورت نکرد.

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: پیش از آنکه رییس جمهور چهار وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، تصور می کردیم که دولت نظر کارشناسی و یا حداقل نظر مشورتی از مجلس می گرفت.

وی افزود: اما برای معرفی چهار وزیر پیشنهادی نه مشورت و نه همفکری از سوی دولت با نمایندگان مجلس و یا حداقل فراکسیون امید و یا حتی شخص آقای دکتر عارف انجام نشده است.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: انتظار این بود که از سوی دولت با مجلس و حداقل با فراکسیون امید همفکری می شد و به طور قطع این همفکری منجر به معرفی گزینه های جامع تر با رای آوری بالاتری در مجلس می گشت.

رحیمی در خصوص نظر فراکسیون امید درباره چهار وزیر پیشنهادی گفت: جلسات در حال برگزاری است و هنوز فراکسیون امید به جمع بندی نهایی نرسیده است.