نماینده تهران در اقدامی ابتکاری از وزرای پیشنهادی دولت پرسیده است که در چند هیات مدیره عضویت دارند؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: امروز در دیدار با وزیران پیشنهادی فرم شفافیت فراکسیون شفاف ‌سازی را به آنها دادم؛ یکی از ایشان استقبال کرد و آن پر کرد، سه نفر دیگر گرفتند، پرکنند بعدا برگردانند.

صادقی همچنین تصویری را منتشر کرده که رضا رحمانی به پرسش های فرم شفافیت فراکسیون شفاف سازی پاسخ داده است.

تصویر فوق به شرح زیر است:

رضا رحمانی