طراح اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون قابل دور زدن نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیداحسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان در خانه ملت در توییتی به رد یک فوریت طرح  مستثنی‌ کردن شهردار تهران از قانون منع به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه امروز مجلس واکنش نشان داد و گفت: از تمامی همکاران محترم تشکر میکنم که با رای مخالف به مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان پاسخ محکمی به آنهایی که دنبال دور زدن قانون هستند، دادند.

وی افزود: بازنشستگان محترم بهتر است قهرمانانه از گود خارج شوند و میدان را به جوانان بسپارند.