نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه مشکل ما FATF نیست، گفت: مشکل اصلی این است که حاکمان اغلب زندگی اشرافی دارند.

حسن کامران دستجردی در گفتگوی با خبرنگار پارلمانی موج اظهار داشت: امروز یکی از بحث هایی که در جامعه مطرح می شود، مربوط به لوایح چهارگانه معروف به FATF و کنوانسیون CFT است.

وی افزود: به این لوایح اشکالات زیادی وارد می شود از جمله اشکال نخست این است که یک طرف خارجی هایی هستند که نمی شود به آنها اعتماد کرد و هرگاه به آنها اعتماد کردیم، متضرر شدیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مشکل دوم این است که خارجی ها به طور مکرر اصرار دارند تا ما قوائد و حضور در کنوانسیون هایی را بپذیریم و اصرارهای مکرر طرف خارجی نشان می دهد، آنها به دنبال زدن قفل و بندهای تازه به دست و پای ما هستند.

کامران گفت: اگر در قبال پذیرفتن این قوائد و چارچوب ها، حداقل ضمانت اجرایی می گرفتیم، خوب بود، اما متاسفانه هیچ ضمانتی نمی دهند و در نهایت مهمترین آسیبش این است که فرصت سوزی می شود.

وی ادامه داد: اما موضوع این است که مشکل ما این موارد نیست. مشکل اصلی این است که حاکمان ما اغلب زندگی اشرافی دارند و نمی خواهند تغییر رفتار دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما پشتوانه بسیار قوی به نام مردم داریم. با این رفتارها سرمایه و پشتوانه اصلی خود را نمی توانیم حفظ کنیم. با رفتار و زندگی اشرافی مدیران نمی توانیم اعتماد مردم را بار دیگر جلب کنیم.

کامران تاکید کرد: در شرایط فعلی مدیران ما اگر مانند دوران دفاع مقدس مثل یک سرباز عمل کرده و در کنار مردم نان و پنیر بخورند، می توانیم اعتماد مردم را بازسازی کنیم.

وی افزود: اعتماد مردم به شدت آسیب دیده است و باید اعتماد آنها را بار دیگر جلب کنیم.