مشاور رییس جمهور به نخستین توییت عباس آخوندی پس از استعفا از سمت وزارت راه و شهرسازی پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباس آخوندی پس از استعفا از وزارت راه و شهرسازی در توییتر نوشت: با شما مردم ایران حرف ها دارم.

حسام الدین آشنا این توییت را ریتوییت کرده و در پاسخ نوشته است: فکر کنم مردم ایران هم با ما و شما سخن‌ها دارند.

آشنا تاکید کرد: آن حساب کاربری شاید جعلی باشد، اما نظر بنده واقعی است.