یکی از طراحان طرح منع بکارگیری بازنشستگان گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان با قدرت اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیداحسان قاضی زاده هاشمی در توییتر نوشت: بنده بعنوان یکی از طراحان طرح منع بکارگیری بازنشستگان اعلام میکنم این قانون با قدرت تمام اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد: با استفساریه و لایحه یک فوریتی و دو فوریتی احدی مستثنا نخواهد شد.