روابط عمومی وزارت امور خارجه به خبر کناره‌گیری محمد جواد ظریف واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به خبرسازی و شایعه پراکنی سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهای خام و سبکسرانه خود را برای کناره‌گیری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به نام خبر منتشر می‌کنند، اعلام کرد که این خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.