عضو فراکسیون امید گفت: رییس جمهور برای انتخاب وزرای پیشنهادی هیچ مشورتی با شخص محمدرضا عارف و یا اعضای فراکسیون امید مجلس نداشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در توییتی نوشت: در انتخاب وزیران پیشنهادی توسط  رئیس جمهور، هیچگونه مشورت یا همفکری نه با دکتر عارف و نه با فراکسیون امید انجام نشده است.

وی افزود: مشورت و نظر خواهی قبل از معرفی گزینه های وزارت به مجلس، سختی مسیر رای آوری را کاهش می داد. تدبیر و امید دولت، همچنان در مدار اعتدالی است.

این در حالی است که پیش از این محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرده بود که در فرایند انتخاب وزرای پیشنهادی با همه صاحبنظران مشورت شده است.