معاون پارلمانی رییس جمهور درباره سرنوشت پیشنهادات دانشگاهیان به دولت گفت: تمام پیشنهادهای دانشگاهیان و اساتید دانشگاهی پس از ارائه به دولت، در کمیسیون های تخصصی و یا وزارتخانه های مربوطه مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

حسینعلی امیری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری موج، و در پاسخ به این پرسش که رهبر معظم انقلاب چند روز قبل در دیدار با نخبگان جوان با تأکید بر تعامل دانشگاه ها با دولت برای شناخت نیازها و اولویت ها، از اقدام گروه های مختلف اساتید دانشگاهی و صاحبنظران از جمله اساتید بسیجی در نوشتن نامه به مسوولان و ارائه راه حل مشکلات اقتصادی ابراز مسرت فرمودند، اما در همین سخنان تاکید داشتند که "نمی دانیم دولت چقدر به این راه حل ها عمل می کند" حال این پرسش مطرح می شود که نامه های اساتید دانشگاهی و صاحبنظران از جمله اساتید بسیجی به دولت چه سرنوشتی پیدا می کند؟

وی در پاسخ اظهار داشت: دولت هم بر اساس اعتقادات و هم بر اساس قانون، تمام فرمایشات مقام معظم رهبری را به عنوان رهبری که سه قوه تحت نظارت معظم له هستند، بحث و بررسی، پیگیری و اجرا می کند. بنابراین اینکه به عنوان خبرنگار از من سوال می کنید چرا فرمایشات رهبری معظم انقلاب در دولت ترتیب اثر داده نمی شود، صحیح نیست.

معاون پارلمانی دولت در پاسخ به پرسش مجدد خبرنگار موج مبنی بر اینکه منظور فرامین رهبری معظم انقلاب نیست، بلکه سرنوشت نامه اساتید دانشگاهی برای برون رفت از مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی است؟ گفت: پیشنهادها و نظرات مختلفی به دولت ارائه می شود که این نظرات و پیشنهادها بلافاصله دسته بندی شده و هر کدام به وزارتخانه های مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع داده می شود.

امیری تصریح کرد: پس از ارجاع به وزارتخانه ها، این پیشنهادها مورد کار کارشناسی دقیق قرار می گیرد. بخشی از پیشنهادها و نامه ها نیز به کمیسیون های تخصصی دولت ارجاع شده که در این کمیسیون ها نیز موضوعات مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

وی گفت: آن دسته از پیشنهادها که واجد شرایط اجرا بوده و قابلیت اجرایی بر اساس قوانین داشته باشد، ترتیب اثر داده می شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که پس چرا رهبری معظم انقلاب از این فرایند اظهار بی اطلاعی فرموده اند؟ گفت: احتمالا منظور معظم له گزارش خاصی است که باید پیگیری کنیم و موضوع را به طور رسمی به اطلاع رهبری معظم انقلاب می رسانیم.