عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: حسن روحانی حاضر نشد حتی یک خط به مجلس درباره FATF تضمین بدهد.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی موج اظهار داشت: در موضوع برجام دولت و حامیان برجام به طور یکپارچه به میدان آمدند و تاکید کردند که این قرارداد آینده ایران را تغییر داده و تضمین های محکمی از طرف های غربی گرفته ایم تا همه طرف ها به آن پایبند باشند.

وی افزود: حتی آقای روحانی در شب امضای برجام اعلام کرد که از این پس تمام تحریم ها برداشته می شود و وعده های بسیاری دادند که اکثریت مطلق آنها عملی نشد و در نهایت نیز دیدیم که سران کاخ سفید با یک امضا از آن خارج شدند.

نماینده مردم ورامین در خانه ملت تصریح کرد: پس از شکست برجام از دولت و کسانی که از برجام حمایت می کردند، سوال کردیم که مگر شما تضمین نگرفتید، پس چرا ترامپ به راحتی از برجام خارج می شود و هیچ مشکل حقوقی نیز برای دولت آمریکا برای خروج از این توافق پیش نمی آید؟

نقوی حسینی گفت: متاسفانه پاسخ قانع کننده ای به ما ندادند و در نهایت نیز همه شاهد بودند ما یک طرفه در برجام تعهدات را قبول کرده و نه تنها از طرف مقابل تعهد نگرفته ایم، حتی برای اجرای مفاد برجام که اروپا و آمریکا آن را امضا کردند نیز تضمینی داده نشده است.

روحانی حاضر نشد حتی یک خط به مجلس درباره FATF تضمین بدهد

وی ادامه داد: پس از برجام بحث لوایح چهارگانه معروف به FATF مطرح شد و دولت این لوایح را به مجلس فرستاد و بار دیگر شاهد همان سخنانی که درباره برجام می زدند، بودیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسات مختلف بارها با استناد به نظرات کارشناسان مخالفت خود را با FATF اعلام کرده و برخی به ما خرده می گیرند که چرا با این قانون مهم مخالفت می کنید.

نقوی حسینی افزود: به موافقان FATF و CFT می گویم که یک نفر نباید دو بار از یک نقطه آسیب ببیند و تا تضمین های محکم از اروپایی ها و آمریکایی ها نگیریم، نباید به این قوانین غرب ساخته تن بدهیم.

وی بیان داشت: حتی در جلسه ای گفتیم اگر آقای روحانی یک خط بنویسند که با تصویب FATF و CFT مشکلات پولی و بانکی کشور و نه همه مشکلات برطرف می شود، ما به عنوان موافق دفاع خواهیم کرد. اما خیلی راحت آقای ظریف به نمایندگان گفت که نه من و نه رییس جمهور هیچ تضمینی نمی دهیم.

این نماینده مجلس افزود: حال فرض کنید می خواهیم کالایی را خریداری کنیم. به طرف می گوییم اگر پول ندهیم آیا به ما کالا می دهید؟ فروشنده می گوید خیر نمی دهیم. بعد می گوییم اگر پول نقد بدهیم کالا به ما می دهید؟ می گوید نمی دانم و تضمین نمی دهم که به شما کالا بدهم. آیا در این شرایط یک انسان پولش را در اختیار دیگران قرار می دهد تا شاید کالایی را دریافت کند و شاید هم نکند؟

نقوی حسینی در پایان گفت: به همین دلیل است که می گوییم FATF به دلیل عدم تضمین به ایران از یک سو و قبول ضمانت های جدی از سوی ایران قابل قبول نیست و با آن مخالفت می کنیم.