کعبی و موسوی لارگانی توسط نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه را انتخاب کردند.

در این نشست، عامر کعبی با  82 رأی موافق و سید ناصر موسوی لارگانی با 72 رأی موافق از مجموع 168 آرای ماخوذه به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه انتخاب شدند.