عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روزانه هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی می شود!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشت: طبق آمار رسمی، روزانه هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی می‌شود، باید این موضوع رابه درستی تبیین کرد و پرسید در راستای هدایت نقدینگی چه کاری شد؟

وی تاکید کرد: در ماجرای توتال گفته شد به جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و بعد مشخص شد که سراب است. آیا همین نقدینگی موجود را نمی‌توان به سمت انرژی هدایت کرد؟