سخنگوی شورای نگهبان به استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به دنبال استعفای وزیر اه و شهرسازی، عباسعلی کدخدایی بدون نام بردن از استعفای عباس آخوندی در توییتی نوشت: اشکال کار بی راهه رفتن بود، نه ندانستن.

وی تصریح کرد: توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید، اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید.

کدخدایی در پایان نوشت: من آنچه شرط بلاغست با تو می گویم.