به دنبال برخی از انتقادها نسبت به نحوه برخورد شورای نگهبان با لوایح چهارگانه FATF سخنگوی این شورا به منتقدان طعنه زد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه نگاری به رئیس مجلس نیست.

وی تصریح: کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.