رییس شورای شهر تهران ناخواسته از تلاش هایی برای دور زدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان خبر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان، نمایندگان مجلس تاکید کردند که این قانون شامل حال شهرداران بازنشسته از جمله شهردار فعلی تهران هم می شود.

این در حالی است که طی روزهای اخیر اعضای شورای شهر تلاش کردند با دعوت از نمایندگان مجلس، آنها را برای مستثنی کردن شهردار تهران راضی کنند.

تلاش هایی که تا این لحظه نتیجه نداده و حتی برخی از نمایندگان از جمله محمود صادقی به آن انتقاد کرده اند.

حال امروز محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در توییتی نوشته است: شورای شهر یک هفته دیگر برای بقای شهردار تلاش می کند،اما اگر نشد، پروسه انتخاب شهردار به طولانی بودن گذشته نخواهد بود.

وی تااکید کرد: اعضای شورا در ذهن هایشان درخصوص شهرداربعدی پیش بینی هایی کرده اند، حتی مشورت هایی نیز باهم و در کمیسیون ها مطرح شده که درصورت قطعیت موضوع، این اسامی مطرح خواهد شد.