رئیس مجمع امید تهران گفت: فضای مجلس برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان فعلا آماده نیست و باید از طریق تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادات مطرح شده را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف رئیس مجمع امید تهران در جلسه مجمع امید تهران، ضمن تشکر از رئیس شورای شهر برای دعوت از نمایندگان مجلس به شورای شهرگفت: مجمع امید تهران متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، استاندار و شهردار تهران، فرصتی برای شهر و ماست تا مردم نتایج رای خود را در مجلس و مدیریت شهری ببینند. در همین راستا نیز برنامه های راهبردی تهیه شد و با تشکیل چند کمیته تخصصی راهبردی تلاش شد وعده هایی را که به مردم داده ایم، پیگیری و اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: از جمله این وعده ها پافشاری بر درآمدهای پایدار در شهر تهران است زیرا معتقدیم نمی توان شهر را با درآمدهای ناپایدار اداره کرد؛ همچنین بازنگری قانون شوراها از دیگر مواردی است که به دنبال آن هستیم. مجمع امید تهران در کنار تلاش برای تحقق این وعده ها، بر تصویب لایحه درآمدهای پایدار تمرکز ویژه ای دارد.

عارف بر ضرورت استفاده از فرصت خدمتگزاری به مردم تاکید کرد و با اشاره به چالش‌های کلانشهر تهران گفت: برای داشتن مدیریت شهری موفق، چاره ای جز محول کردن تمام امور شهری به پارلمان شهری نداریم و به همین دلیل، بازنگری در قانون شوراها باید صورت بگیرد.

رئیس مجمع امید همچنین بعداز اظهارنظر اعضای مجمع درخصوص «قانون منع به کارگیری بازنشستگان»، بر لزوم حاکمیت قانون در تمامی شئون تاکید کرد و گفت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره ضعیف عمل کرد و می‌توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزراست. فضای مجلس هم برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان  فعلا آماده نیست و باید از طریق تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادات مطرح شده را پیگیری کرد.