نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در اعتراض به حکم بازداشت حسن عباسی گفت: آیا حق حسن روحانی بیشتر از حسن عباسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسینعلی حاجی دلیگانی در توییتی نوشت: تنها یکی از وظایف 46 گانه معاون حقوقی رئیس جمهور، "تعریف حقوق شهروندی" است؛ ظاهراً معاونِ پرکار، این روزها تعریف متفاوتی از حقوق شهروندی دارد آیا حقی که برای حسن روحانی در انتقاد از دیگران تعریف شده، بیشتر از حق حسن عباسی است؟!