رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز کنترل فضای کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با همراهی رییس شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی  کشور ضمن بازدید از مرکز کنترل فضای کشور از بخش های مانیتورینگ، مرکز کنترل پرواز هسته و اداره کل ارتباطات و ناوبری و بخش مراقبت پرواز دیدن کرد و از نزدیک در جریان نحوه مدیریت فضای ناوبری کشور قرار رفت.

بخش مراقبت پرواز شامل کنترل هواپیما، راه ها و فرودگاه‌های کشور است.