عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: متاسفانه برخی برای حفظ صندلی های خود به دنبال دور زدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ما در اداره امور کشور داریم، محدود بودن مدیران است و شرایط به صورتی است که یک گروه 200 و یا 300 نفری اداره امور را بر عهده  دارند.

وی افزود: این گروه اداره امور را علیرغم ناکارآمدی ها و کاستی ها نمی خواهند به دیگران واگذار کنند و این در حالی است که در کشور قوانین متعددی درباره بازنشستگی افراد در گذشته داشتیم.

نماینده مردم رباط کریم در خانه ملت تصریح کرد: مگر در گذشته قانون بازنشستگی نداشتیم و افراد پس از 30 تا 35 سال کار نباید بازنشسته می شدند؟ منتهی شاهد بودیم که به بهانه مختلف افراد را به سمت های حساس منصوب می کردند.

نوروزی گفت: در همین راستا مجلس قانون منع بکارگیری بازنشستگان را در سمت های مختلف از جمله معاونان وزرا، استانداران، شهرداران و مشاغل اجرایی تصویب کرد تا دیگر جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند.

نظر حسن نوروزی نماینده رباط کریم درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

وی در پاسخ به این پرسش که برخی به دنبال استفاده از تبصره های مختلف برای حفظ سمت های خود هستند، گفت: متاسفانه این یک واقعیت است و برخی برای حفظ صندلی و قدرت خود به دنبال دور زدن قانون هستند و مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، مانع از چنین تخلف آشکاری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد داد: باید کمیته ای ویژه ای برای بررسی برکناری افراد بازنشسته و جایگزینی آنها تشکیل شود، تا قانون به طور کامل و دقیق اجرا شود.

نوروزی تاکید کرد: اگر نتوانیم از نیروی جوانی و خلاقیت جوانان برای رفع مشکلات و برون رفت استفاده کنیم، به طور قطع با مدیران فعلی نیز به هیچ نقطه مطلوبی نمی رسیم.

وی در پایان گفت: باید به جوانان اعتماد کرد. همانطور که در زمان جنگ و توپ و تانک جوانان را جلو فرستادیم، امروز نیز همین جوانان می توانند بر صندلی مدیریت ها تکیه زده و با روحیه جهادی مشکلات را برطرف کنند.