نماینده شیراز تاکید کرد: وقت استیضاح وزیر آموزش و پرورش رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهرام پارسایی در توییتی خطاب به حسن روحانی نوشت: آقای روحانی تمام همت وزیر آموزش و پرورش شما در فاجعه مدرسه غرب تهران، یک توییت و تغییر اسم مدرسه برای پاک کردن صورت مسئله بود.

وی افزود: اگر فاجعه‌ای که برای دختر معصوم دنیا ویسی اتفاق افتاد و خبر هولناک خون‌گیری مشکوک از دانش‌آموزان تاکستان را برای عزل وزیر کافی نمی دانید، ما او را استیضاح کنیم.

با این وجود باید گفت که استیضاح وزیر آموزش و پرورش رسما در مجلس کلید خورد.