​نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه پس از دو ماه هنوز معلوم نیست چه کسی امضای من را در استیضاح وزیر کار جعل کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، در تاریخ 22 مرداد سال جاری و پس از استیضاح علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و تامین اجتماعی، محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان اعلام کرد که امضای وی را برای استیضاح وزیر وقت کار جعل شده است.

وی در گفتگویی با خبرنگار ما درباره سرنوشت پیگیری این موضوع گفت: همان زمان نامه ای به صورت رسمی به هیات رییسه نوشته و از آنها خواستم تا موضوع جعل امضا را پیگیری کنند.

نماینده کرمان گفت: دیگر این موضوع در اختیار من نیست و باید هیات رییسه موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه هنوز بعد از دو ماه معلوم نشده که چه کسی امضای من را جعل کرده و اعلام بررسی ها از سوی هیات رییسه به طور قطع تاخیر زیادی داشته است.

نامه زاهدی