معاون اول رییس جمهور گفت: باید مهر خیانت بر پیشانی خائنان زد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، استحاق جهانگیری در توییتی نوشت: مدیر با انگیزه، مدیری است که در همین شرایط سختی که گفته می شود پول نیست بتواند با انگیزه و ابتکار و با تمام توان به توسعه کشور کمک کند.

وی افزود: همه باید با انگیزه پای اداره کشور بایستیم و هرکسی در سطوح مختلف مدیریتی کشور خیانت و فساد کرد، مهر خیانت به پیشانیش زده شود و به جامعه معرفی شود.