طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز به هیئت رئیسه تقدیم شد تا در صحن علنی پارلمان بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بار سوم در جلسه استیضاح خود که قرار بود صبح امروز در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شود حاضر نشد.

گفتنی است؛ پس از عدم حضور شریعتمداری در این جلسه، به درخواست طراحان استیضاح، امروز این طرح به هیئت رئیسه تقدیم شد تا استیضاح شریعتمداری در صحن علنی پارلمان بررسی شود.