سخنگوی شورای نگهبان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتقاد‌ها نباید همراه با توهین باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خطاب به نمایندگان مجلس در توییتر نوشت:

‌بررسی هر مصوبه‌ای در مجلس نیازمند بیان دیدگاه‌های موافق و مخالف نمایندگان محترم است. مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان نیز در مقام ایفای وظایف نمایندگی آزاد هستند. البته لازم است دغدغه‌های مردم عزیز مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و از طرفی انتقاد‌ها نیز نباید همراه با توهین باشد.