کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در پنج شنبه ۱۹ مهر با حضور اعضای این جمعیت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در پنج شنبه ۱۹ مهر با حضور اعضای این جمعیت برگزار می‌شود.

 این کنگره در بخش اول خود به موضوعات اخلاقی سیاسی و آرایش صحنه سیاسی پرداخته و در بخش دوم به تصویب اصلاحیه اساسنامه، معرفی نامزد‌ها و رای گیری اعضای شورای مرکزی خواهد پرداخت.

شایان ذکر است که پیش از این از برگزاری این کنگره در  ۸ مهرماه صحبت شده بود که این برگزاری کنگره  به دلیل نرسیدن به حدنصاب اعضای این کنگره به زمان دیگری موکول شد.