یک نماینده مجلس از دریافت پیامکی خبر داد که مجلس را تهدید به توپ بستن کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی موج، طی روزهای اخیر موج فزاینده تهدید نمایندگان رای دهنده به CFT و FATF افزایش چشم گیری داشته و اینبار تهدیدها و توهین ها شدت گرفته است.

روز گذشته خبرگزاری موج تعدادی از این پیامک ها را برای نخستین بار منتشر کرد.

حال امروز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید نیز پیامکی را در فضای مجازی منتشر کرده و نوشته است: "بنای به توپ بستن مجلس دارند! این پیامک ها و سازماندهی های عجیب و غریب از کجا سرچشمه می گیرد؟ این تهدیدها گویا تا پاسی از شب ادامه دارد و تمام شدنی هم نیست.

متن پیامک فوق به این شرح است:

"به خدا اگر به این لوایح رای مثبت دهید مجلس را به توپ می بنیدیم."

ُسیاوشی

پیش از این یک بار در دوره سلطنت محمدعلی شاه قاجار، این پادشاه مستبد با همراهی کلنل لیاخوف روس اقدام به بستن مجلس به توپ کرد.

نکته قابل توجه در پیامک فوق این است که در آن قسم جلاله یاد شده و بر اساس احادیث موثق "کسى که براى اثبات یا نفى چیزى قسم مى‌خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ بوده ولی کفاره دنیوی ندارد، اما دارای عذاب اخروی بسیار سختی است."