سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT نیز مانند دیگر مصوبات مجلس در شورای نگهبان بحث و بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: آنچه امروز در قالب CFT در مجلس تصویب شد، همانند دیگر مصوبات در شورای نگهبان بحث می شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورا نیز با معیار قانون اساسی و موازین شرع نظر خود را نسبت به آن اعلام خواهد کرد.