جمهوری اسلامی ایران با تصمیم کشورهای عضو معاهده جهانی مقابله با دخانیات در ژنو، به عنوان رئیس نهمین کنفرانس دولت‌های عضو این معاهده انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جمهوری اسلامی ایران بنا به تصمیم کشور‌های عضو معاهده جهانی مقابله با دخانیات در ژنو، به عنوان رئیس نهمین کنفرانس دولت‌های عضو این معاهده انتخاب شد.

این تصمیم در جریان هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات که از ۹ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷ در ژنو برگزار گردید، اتخاذ شد و طی آن جمهوری اسلامی ایران با اجماع به عنوان رییس نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات انتخاب گردید. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال ریاست این کنفرانس را عهده دار خواهد شد. کنفرانس نهم در اکتبر ۲۰۲۰ در لاهه هلند برگزار خواهد گردید.

همچنین کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت که در سال ۲۰۰۳ تدوین شد، اولین معاهده‌ای است که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت مورد مذاکره قرار گرفته و برحق همه افراد برای دستیابی به بالاترین استاندارد‌های بهداشتی تاکید دارد. این معاهده از سال ۲۰۰۵ اجرایی گردید و در حال حاضر ۱۶۸ کشور در آن عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به عضویت این کنوانسیون در آمد و خصوصا در قالب گروه منطقه مدیترانه شرقی در فعالیت‌های آن مشارکت فعال داشته است.

این معاهده در پاسخ به فراگیر شدن و گسترش اپیدمی دخانیات در جهان بوجود آمد و هدف آن کاهش تقاضا برای مصرف فرآورده‌های دخانی و محافظت از سلامت همگانی از طریق اعمال محدودیت‌های قانونی در رابطه با مصرف دخانیات و آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مضرات استفاده از دخانیات است.