رییس خانه احزاب گفت: تکلیف پارلمان اصلاحات در جلسه ای که فردا به همین منظور برگزار می شود، مشخص و نهایی می شود.

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری موج، اظهار داشت: جلسه ای با حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب در روز یکشنبه به میزبانی شورای هماهنگی اصلاحات برگزار می شود.

وی افزود: این جلسه با موضوع بررسی پارلمان اصلاحات است و به طور قطع تکلیف این پارلمان نهایی می شود.

رییس خانه احزاب با بیان اینکه تاکنون 9 ماده از طرح تاسیس پارلمان فوق به تایید رسیده است، گفت: باقی مانده طرح ها فردا مطرح و پس از تایید، راه اندازی پارلمان اصلاحات نهایی می شود.

کمالی گفت: کسانی که تا امروز به رویکردها و نحوه اجرای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتقاد داشتند، با راه اندازی این پارلمان اصلاحات، انتقادهای آنها برطرف می شود.

لازم به توضیح است، بخش زیادی از بنده اصلاح طلبان به ویژه جوانان نسبت به عملکرد روسای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتقاد داشته و دارند.