سخنگوی وزارت امور خارجه با دولت، ملت و خانواده جان باختگان و مجروحان حمله تروریستی در استان باتمان ترکیه ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در استان باتمان ترکیه که به کشته و مجروح شدن چند نظامی این کشور منجر شد، با دولت، ملت و خانواده جان باختگان و مجروحان ابراز همدردی کرد.