سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت 1955 تعجب چندانی نداشت چون دولت ترامپ تا کنون از تعدادی از کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی دیگری نیز خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نسبت به خروج آمریکا از عهدنامه مودت در سال 1955 واکنش نشان داد و گفت: اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت 1955 تعجب چندانی نداشت چون دولت ترامپ تا کنون از تعدادی از کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی دیگری نیز خارج شده است.

وی افزود: هیات مدیره آمریکا باید بداند که چنین رویه ای نمی تواند رافع مسئولیت این دولت در قبال جامعه بین المللی باشد.

توییت کدخدایی