دبیر کل جدید حزب اعتماد ملی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری انتخاب می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، جلسه اعضای حزب اعتماد ملی در تاریخ  ۲۰ مهرماه سال جاری تشکیل می شود که در این جلسه که اولین جلسه اعضای شورای مرکزی جدید این حزب محسوب می‌شود،  دبیرکل حزب اعتماد ملی بر اساسنامه انتخاب می‌شود.

شایان ذکر است؛ حزب اعتماد ملی در برگزاری کنگره اخیر خود با حواشی بسیاری روبرو شد تا جایی اگرچه بر اساس نظر کمسیون ماده ۱۰ احزاب مجبور به برگزاری کنگره دیگری در تاریخ 6 مهرماه شدند اما قائم مقام سابق این حزب در آستانه برگزاری این کنگره از تشکیل حزب جدید خود خبر داد و به همراه ۱۱۰ نفر از اعضای حزب اعتماد ملی  از شرکت در این کنگره خودداری کردند.

برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای انتخاب دبیرکل در حالی صورت می‌گیرد که بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور از لزوم اخذ استعلام‌ از مراجع ذی‌ربط برای حضور مهدی کروبی در شورای مرکزی این حزب خبر داده است.