معاون رییس جمهور تاکید کرد: رای دادگاه دیوان لاهه نشان داد که جهان مخالف تحریم های جدید آمریکا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز رای دیوان بین المللی لاهه در مورد شکایت ایران از آمریکا بابت اعمال تحریم های جدید اعلام شد.

بر اساس این رای، دیوان لاهه حق را به ایران داد.

در همین ارتباط معصومه ابتکار در توییتر نوشت: رای دیوان لاهه به نفع ایران یعنی جامعه بین الملل مخالف روند تحریم های جدید امریکا بوده و آنها را غیرقانونی می داند.

وی تاکید کرد: یعنی امروز در شرایطی کاملا متفاوت بلکه متضاد با قبل از سال ۹۲ هستیم؛ یعنی مواضع حقوقی ایران در صحنه بین المللی چرخشی موفق داشته است.