صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی مطهری برای دقایقی دچار تنش شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی موج، امروز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی بررسی شد.

در این جلسه اعلام گردید که قوه قضاییه به دلیل حساسیت موضوع درخواست بررسی بیشتر دارد و به همین دلیل نیاز است که این لایحه به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.

ابتدا این امر به رای نمایندگان گذاشته شد که رای نیاورد، اما با اخطار محبی نیا یکی از نمایندگان، علی مطهری که ریاست مجلس را بر عهده دارد، مجددا اخطار به رای گذاشته شد و اینبار اخطار رای آورد و لایحه فوق به کمیسیون ارجاع داده شد تا با همکاری قوه قضاییه بررسی بیشتر انجام شود.

همین امر موجب اعتراض برخی از نمایندگان از جمله حاجی دلیگانی و پژمان فر شد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی -  ۱۱ مهر ۱۳۹۷

اعتراض ها به جایی رسید که برای دقایقی صحن علنی متشنج گردید و حتی سخنان ناطق قطع گردید.

این شرایط موجب شد که علی مطهری خطاب به حاجی دلیگانی بگوید که پس از پایان سخنان ناطق، تذکر وی استماع خواهد شد.

برخی از نمایندگان معتقدند که توقف بررسی لایحه فوق به این دلیل از سوی برخی از نمایندگان پیشنهاد شده که هر چه سریع تر و در روز یکشنبه آتی لایحه CFT در صحن علنی بررسی شود.

گزارش تصویری تنش در صحن علنی مجلس