عضو فراکسیون امید مجلس مدعی شد که روزنامه صدها پیامک فحش و تهدید به نمایندگان ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، چند روز قبل محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ما اعلام کرد که موج پیامک های تهدیدی به نمایندگان همچنان ادامه دارد.

موضوع این پیامک ها تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است.

امروز نیز جلیل رحیمی جهان آبادی عضو فراکسیون امید در توییتی نوشت: روزانه صدها پیامک فحش و تهدید از شماره های ناشناس داریم که به ما، بعنوان نماینده مردم، خائن و وطن فروش و بی دین می گویند.

وی نوشت: چون ممکن است به معاهدات مقابله با پولشویی و تروریسم رای مثبت بدهیم، ظاهرا به جز پولشویی و ترویج بی ادبی و خشونت، غیبگویی و نیت خوانی هم بلدند.