فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نیروی زمینی ارتش در حال حاضر به رشد و بالندگی مطلوبی در حوزه های صنعت قطعه سازی دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه 10 مهرماه  از کارخانجات تانک سازی شهرستان مسجد سلیمان بازدید کرد. وی در این بازدید اظهار کرد: اولویت کارخانجات تانک سازی نیروی زمینی ارتش دستیابی به خودکفایی در تولید و تعمیر قطعات مورد نیاز تانک های این نیرو بوده که حضور و فعالیت متخصصان در این صنعت گام های مهمی را برای نیروی زمینی ارتش به همراه داشته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه فرآیند فعالیت در کارخانجات تانک سازی بر پایه علم و فناوری طراحی شده است، ادامه داد: در کارخانجات تانک سازی نیروی زمینی ارتش علاوه بر متخصصان این نیرو از نخبگان علمی و متخصصان حوزه های دانش بنیان بهره گرفته می شود.

بازدیدفرمانده نیروی زمینی ارتش از کارخانجات تانک سازی شهرستان مسجد سلیمان

وی فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارتقاء صنعت قطعه سازی تانک در نیروی زمینی ارتش را مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: تمامی تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در نیروی زمینی در حال حاضر با تکیه بر بومی سازی قطعات مصرفی اورهال شده اند و این در حالی است که مسیر انتخاب شده در قطعه سازی بسیار حائز اهمیت بوده و باید ادامه یابد.

حیدری تاکید کرد: نیروی زمینی ارتش در حال حاضر به رشد و بالندگی مطلوبی در حوزه های صنعت قطعه سازی دست یافته است.