عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت نشان داده که برای ترمیم تیم اقتصادی برنامه ای ندارد و به همین دلیل استیضاح ها باید با جدیت بیشتری انجام شود.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نمایندگان به طور جدی و مستمر از دولت خواستند تا برای ترمیم تیم اقتصادی خود تلاش کند و حتی نامه ای به امضای بیش از 180 نماینده در این زمینه خطاب به رییس جمهور ارسال شد.

وی افزود: متاسفانه دولت توجهی به این موضوع نداشت و زمانی که انتقادها شدت یافت، تنها شاهد عزل رییس کل بانک مرکزی بودیم و سپس هرگونه تغییری متوقف شد.

نماینده تفرش تصریح کرد: پس از آن بود که مجلس وارد عمل شد و استیضاح وزرای اقتصاد و کار رای آورد و این در حالی است که دولت می توانست برای ترمیم تیم اقتصادی پیش از ورود مجلس اقدام کند.

حسینی گفت: متاسفانه در شرایطی که آمریکایی ها تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران انجام داده و می دهند و در اوج جنگ اقتصادی کشور ما دو ماه است که وزیر اقتصاد و وزیر کار ندارد.

وی بیان داشت: این شرایط نشان می دهد اساسا دولت برنامه ای برای اصلاح امور اقتصادی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنابراین معتقدم باید استیضاح وزرا با جدیت بیشتری از سوی مجلس پیگیری شود و دلیلی ندارد ما نیز مانند دولت در این وضعیت حساس اقتصادی، بیکار بنشینیم.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چند استیضاح در دستور کار مجلس است؟ گفت: در حال حاضر حداقل نام 4 وزیر برای استیضاح مطرح بوده و طرح استیضاح وزرای صنعت، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی به امضای نمایندگان رسیده و در اختیار هیات رییسه است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه زمانی استیضاح وزیر صنعت انجام خواهد شد؟ گفت: بر اساس آنچه که من از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و همچنین هیات رییسه مجلس شنیدم، همین روزها استیضاح محمد شریعتمداری انجام خواهد شد.