سخنگوی شورای نگهبان گفت: عدول از قانون اساسی راهکار اصلاح نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: قانون اساسی در هر کشوری محور وحدت، همبستگی و انسجام ملی است. در طول این سال‌ها هرجا ضربه خورده ایم به دلیل فاصله گرفتن از این میثاق ملی بوده است.

وی تاکید کرد: عدول از قانون اساسی راهکار اصلاح نیست، بلکه عاملی است برای عقب گرد و هرج و مرج. نه تنها موجب همبستگی نیست، بلکه به گسست می انجامد.