عضو مجمع تشیخص مصلحت نظام نسبت به افزایش لجام گسیخته نرخ ارز انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد توکلی در توییتی با اشاره به افزایش نرخ ارز نوشت: اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، صعود نرخ ارز تولید را می خواباند، بیکاری را به مرحله خطرناک میرساند، و توزیع دارایی را ظالمانه تر میکند و به اخلاق و دین نیز صدمه خواهد زد.

وی تاکید کرد: نرخ ارز قرار است تا کجا برسد که دولت بفهمد راه را اشتباه رفته؟