سفیر کشورمان در ژاپن با رئیس جدید خبرگزاری کیودو در محل این خبرگزاری دیدار کرد.

به گزارش خبر گزاری موج، مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن در دیدار با تورو میزوتانی رئیس جدید خبرگزاری کیودو به روابط خوب و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله یادداشت تفاهم همکاری میان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و کیودو اشاره کرد و  خواستار تقویت همکاری‌های دو خبرگزاری در چارچوب یادداشت تفاهم امضاء شده شد.

میزوتانی رئیس خبرگزاری کیودو نیز در این دیدار با توجه به اهمیت و موقعیت جمهوری اسلامی ایران و همکاری‌های خوب فیمابین گفت: آماده توسعه مناسبات بوده و با اینکه خبرگزاری کیودو دولتی نیست اما فلسفه آن از زمان تاسیس پایبندی به انتشار اخبار بیطرفانه بوده است و تلاش می‌کنیم تا مردم را تشویق کنیم تا روی خبرها تفکر کنند و افتخار می‌کنیم که رسانه‌هایی که طرفدار کشوری خاص باشند در ژاپن کم هستند.

سفیر حمهوری اسلامی ایران همچنین از بخش‌های مختلف خبرگزاری کیودو از جمله بخش خارجی و خاورمیانه آن بازدید و با سردبیران این بخش‌ها گفت‌وگو کرد.