سفرای جدید بلژیک، هلند و قطر امروز با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سفرای جدید بلژیک، هلند و قطر در آغاز ماموریت خود در کشورمان بعدازظهر امروز(دوشنبه) با  محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کردند.

تقدیم استوارنامه سفرای جدید به ظریف