سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به عنوان معاون رئیس کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد.

 به گزارش خبرگزاری موج، در اولین روز از شصت و دومین کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان از گروه خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان معاون رئیس کنفرانس انتخاب شد.