انتخابات جدید خانه احزاب ۲۶ آبان ماه سال جاری با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، انتخابات جدید خانه احزاب برای انتخاب اعضای شورای مرکزی به مدت سه سال در ۲۶ آبان ماه سال جاری با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور برگزار می‌شود.

شایان ذکر است خانه احزاب سال ۱۳۷۹ در زمان دولت اصلاحات به دلیل تنش‌های زیادی که بین احزاب و گروه‌های سیاسی وجود داشت، تشکیل شد اما مجددا در دولت یازدهم احیا و  در خانه احزاب جدید تغییراتی در اساسنامه آن ایجاد شد تا از هر طیف کشور در آن حضور داشته باشند.