سفارت فرانسه در تهران گفت: نظر به مسئولیت فرانسه در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران، تمهیداتی برای تقویت امنیت سفارت ایران در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سفارت فرانسه در تهران در حساب توئیتری خود با توجه به حادثه اخیر و تعرض به سفارت ایران در پاریس نوشت: « به دنبال حوادثه مشاهده شده در مقابل سفارت ایران در پاریس (جمعه 23 شهریور)، فرماندهی پلیس پاریس اعلام کرد که همان روز وارد عمل شده و از 12 فردی که مقابل سفارت نظارت می‌کردند، در محل بازجویی به عمل آورده است». 

همچنین در توئیت دیگری بر این مطلب تاکید شد: « نظر به مسئولیت فرانسه در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران، تمهیداتی برای تقویت امنیت سفارت ایران در نظر گرفته شد». 

بیشتر بخوانید:

تعرض به سفارت ایران در پاریس توسط تروریست

اظهارات قاسمی در خصوص تعرض به سفارت ایران در پاریس