سخنگوی وزارت خارجه ایران، انتخاب رییس مجلس عراق توسط نمایندگان منتخب مردم این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک موضع‌گیری، با تبریک انتخاب «محمد الحلبوسی»، رئیس جدید مجلس عراق، اعضای پارلمان و مردم عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی دموکراسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق بوده و از تصمیمات نمایندگان منتخب مردم حمایت می کند و اعتقاد دارد انتخاب رییس مجلس یک گام مهم و ضروری برای تشکیل دولت جدید عراق است. 

امیدواریم به زودی شاهد انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر  و فراهم شدن زمینه تشکیل دولت جدید و منتخب عراق باشیم.