جمع آوری بنرهای جنجالی یک هیات مذهبی در منطقه نیاوران تهران، با جنجال آفرینی های بسیاری در فضای مجازی روبه رو شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با آغاز ماه محرم و شروع فعالیت هیات مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی (ع) چهره شهرها و محلات کشور سیاه پوش شده است.

برخی از هیات های مذهبی نیز اقدام به چاپ و نصب بنرهایی حاوی مطالبی با مفاهیم مذهبی و معنوی کرده اند.

جنجال آفرینی برای جمع آوری بنرهای جنجالی یک هیات مذهبی

در این میان یک هیات مذهبی در منطقه نیاوران تهران اقدام به چاپ و نصب چند بنر حاوی شعارهای جنجالی کرده که بر اساس شنیده های خبرنگار موج این بنرها و پرچم ها جمع آوری شده است.

جمع آوری پارچه نوشته های فوق با جنجال آفرینی عده ای در فضای مجازی روبه رو شده و برخی نیز انتقادهایی را مطرح کرده اند.

جنجال آفرینی برای جمع آوری بنرهای جنجالی یک هیات مذهبی

این در حالی است که با دقت در مطالب مندرج در پارچه نوشته های فوق، در می یابیم که این مطالب جنجالی بوده و بیش از آنکه به مراسم عاشورای حسینی (ع) ارتباط داشته باشد، از نظر سیاسی تحریک آمیز است.