یک فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است که ماهیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، غیر اصلاح طلبانه است.

احمد حکیمی پور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، درباره عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: به طور قطع زمانی که حجم زیادی از نقدها به یک جمع و تشکلی در جامعه مطرح می شود، نشان دهنده اشکالات متعدد در آن جمع است.

وی افزود: برخی تصور می کنند که موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 نتیجه عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است، در حالی که چنین نیست و ما شاهد  موجی در جامعه بودیم و این موج نتیجه انتخابات را مشخص کرد.

دبیر کل حزب اراده ملت تصریح کرد: بعضی اوقات ما ضعف های رقیب را هم به پای قوت خودمان می نویسیم که هرگز چنین نیست. به نظر من اشکالات شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان باز می گردد به مشکل ساختاری این شورا چرا که ماهیت این تشکیل یک ماهیت غیر اصلاح طلبانه است.

در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان احزاب تحت الشعاع اشخاص قرار گرفته اند

حکیمی پور گفت: علیرغم اینکه جریان اصلاح طلبی دارای رویکرد نهادگرایی و تقویت کار حزبی بوده و مهمترین رسالت آن باید نهادسازی باشد. اما امروز می بینیم که احزاب در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تحت الشعاع اشخاص قرار می گیرند و این امر مهمترین اشکالی است که به شورا وارد می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انتخاباتی است و پس از انتخابات هیچ وظیفه ای بر عهده این شورا قرار ندارد؟ گفت: اساسا قرار نبود این شورا کارکرد انتخاباتی داشته باشد. قرار بود شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان سیاست گذاری کلان حرکت اصلاح طلبی را بر عهده داشته باشد و کار اجرایی را بر عهده احزاب اصلاح طلب قرار دهد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: از سوی دیگر قرار بود این شورا در تهران فعالیت کرده و تنها وظیفه سیاست گذاری کلان را بر عهده داشته باشد، اما ناگهان در استان ها گسترش یافته و خود را در قامت متولی اصلاح طلبی معرفی کرد که اساسا چنین بحثی از ابتدا مطرح نبود.

شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پاسخگو نیست

حکیمی پور ادامه داد: مشکل دیگر عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است. در ساختار مشکل دارد و پاسخگو نیست و شفافیتی در تصمیم گیری ها نمی بیینیم و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی عملکرد این شورا باشد. تا به امروز نه جلسه ای برگزار کردند تا نقدها را بشنوند و نه جلسه ای برای پاسخگویی برگزار شده است.

نظر حکیمی پور درباره شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان

وی بیان داشت: حتی برای بودن و یا نبودن و ادامه حیات این شورا هم تصمیم گیری نشده است. ما پیشنهاد داده ایم که عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان آسیب شناسی شود.

جریان اصلاحات استاد فرصت سوزی است

دبیر کل حزب اراده ملت افزود: متاسفانه جریان اصلاحات استاد فرصت سوزی است. ما به طور مرتب فرصت ها را از دست داده و وقت را تلف می کنیم. امروز هم فرصت آسیب شناسی در این جریان در حال از بین رفتن است. ما باید آسیب شناسی کنیم و ببیینم کجای راه را اشتباه رفته ایم و اشکالات را جبران کنیم.

حکیمی پور ادامه داد: اصلاح طلبان در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب پیشنهاد دهنده تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بودند و باید یک بار دیگر جلسه ای برگزار کرده و ببینیم می شود با این شرایط کار را ادامه داد و یا خیر. رییس و اعضای شورا که نمی توانند بگویند ما می خواهیم کار را ادامه دهیم. این حرف با منطق شکل گیری شورا تناقض دارد.

وی تاکید کرد: نقدهای جوانان اصلاح طلب بی پاسخ مانده و اگر کار به همین صورت ادامه یابد، همه آسیب می بینیم. از سوی دیگر تشکیل پارلمان اصلاحات در حال نهایی شدن است و با تشکیل این پارلمان فلسفه حضور شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان دیگر بی معنی است.