عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فضاسازی علیه مجلس درباره FATF سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رحیمی در توییتی نوشت: پس از استماع گزارش مدیران بانکها در کمیسیون امنیت ملی ضرورت تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم روشن تر شد و مشخص گردید که فضا سازی علیه مجلس درباره FATF سیاسی با اهداف خاص است.

وی افزود: حضور فعال در جامعه جهانی برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کشور یک ضرورت است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه FATF است.

برخی از شنیده ها از راهروهای مجلس حاکی از آن است که مقامات عالی رتبه نظام، تشخیص درباره تصویب و یا رد این کنوانسیون را بر عهده مجلس و شورای نگهبان قرار داده اند.